Sociala insatser

sociala insatser

Barn & familjebehandling
Vi erbjuder barnsamtal- arbetar enligt TMO Lågeffektivt bemötande, pedagogiskbehandling

Vi genomför observationer och kartläggningar av barns sociala förmågor

Vuxen-Barn Relationsstöd.
Barn och ungdomsprogram med fokus på den psykiska hälsan individuellt/grupp.

Vi kan göra mycket mer så tveka inte att kontakta oss så tar vi ett möte.