OM OSS

Om Smyge Utveckling

Susana Bernardini

Susana är pedagog och coach med snart 30 års erfarenhet inom utbildning och utveckling. Hon har arbetat på särskolor, grundskolor och pedagogiska verksamheter för unga och har en bred erfarenhet och insikt. Hon har arbetat individuellt och med grupprocesser. Jobben har varit inom kommuner, statligt och även i den ideella sektorn.

Pedagogik och det coachande förhållningssättet har alltid varit passionen och hon ser utveckling och potential i varje människa hon möter. Hon har ett sätt att möta barn och unga precis vart de är och är en god inspiratör med en stor verktygslåda för utvecklingsarbete. Hon lever för att skapa bättre förutsättningar för de unga i vårt samhälle.

Min inspiration

Ända sedan jag mötte Rita, min handledare på den särskola där jag praktiserade 1994, så har jag drömt om en skola där alla barn och ungdomar får växa och utvecklas i sin egen takt. En skola där alla får vara precis som de är.

Ritas förhållningssätt till eleverna var mycket speciellt, det var vackert. Hon var mjuk, respektfull och hade både humör och humor. Alla älskade Rita, även jag som då var ungefär jämngammal med eleverna, eftersom det var en gymnasieskola. Rita lärde mig så mycket, om det som är viktigt. Efter praktiken med Rita började jag arbeta på en annan särskola där jag stannade under många år. Det blev min pedagogiska läroplats, och alla barnen och pedagogerna blev mina läromästare.

Skolvärlden är en tuff och utmanande värld som blev desto svårare för mig när jag valde att alltid ställa mig på barnens sida när det behövdes. Jag insåg att det finns mycket som skulle behöva förändras när det gäller inlärning och kunskap.

När jag inte kunde förändra det själva så sökte jag mig istället till barnen och ungdomarna som ingen ville undervisa. De lärde mig att undervisa dem, vi hjälptes åt att ta oss fram i skolan. Att skapa relationer och hitta motivation blev det som drev mig vidare. Alla dessa erfarenheter hjälpte mig också när jag fick egna barn som ibland behövde hjälp och stöd att klara sig vidare i skolvärlden. Vi fick kämpa ibland, tillsammans. När barnen sedan blev ungdomar upplevde vi föräldrar att det fanns ett glapp, en lucka i samhällets stöd. Det saknades hjälp för de ungdomar som inte mådde så dåligt att sjukvården kunde kallas in.

Alla dessa erfarenheter har legat och grott inom mig under många år. Nu har jag äntligen fått möjlighet att förverkliga min dröm efter nästan 30 år.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!

Vad gör vi?
  • Vi erbjuder kurser, workshop, barnkalas och läger för barn och unga
  • Vi jobbar med utifrån det hälsosamma perspektivet där pedagogik och coaching är grunden
  • Vi erbjuder aktiviteter för hela familjen och stöd till föräldrar/vårdnadshavare
  • Vi jobbar med event och skräddarsydda program vid förfrågningar