OM OSS

Om Smyge Utveckling

Vår grund och vad vi gör

Från det som började som inre drivkraft att göra en skillnad för barn och unga kom det som idag är Smygeutveckling att växa fram. 

Smygeutveckling är ett socialt företag och en sammansättning av människor som över åren har arbetat med barn och unga inom Skola, Familjebehandling, Arbetsmarknadsinsatser för unga och Pedagogiska hållbara verksamheter.

 Bärande för vårt arbete över åren har alltid varit en flexibilitet, närhet och nyfikenhet på barn och ungas liv och livsomständigheter.

Där byggandet av starka, bärande relationer har varit centralt för att tillsammans kunna arbeta kring förändring på olika sätt i de ungas liv.

Vuxna som stabila och bärande förebilder, det praktiska arbetet i den unges vardag, empirin och användande av aktuell metodik och forskning i det praktiska för att på olika sätt nå så väl fram som möjligt tillsammans med våra unga har alltid varit vår kärna.

Traditionen, ambition och förståelsen för att så långt som möjligt kunna ta ett helhetsgrepp kring varje enskilt fall och anpassa arbetet tillsammans utifrån varje ärendes unika förhållanden är alltjämt vår strävan.

Alla år av erfarenhet med barn, unga och unga vuxna har visat på värdet av ett samlat grepp, flexibilitet, nyskapande, tydlighet och närhet i alla led för att ge den enskilde så goda förutsättningar som möjligt i förändringsarbetet.

Vårt arbete är ”hands-on”, praktiskt och nära de unga.

Styrkan i vårt arbete är det starka relationsbyggande arbetet, flexibilitet, tillgänglighet, stor närhet till de ungas vardagsmiljöer och förmågan till nyskapande lösningar och metoder.

Vi vill och kan verka som förebilder och ge praktiskt stöd i barn och ungas vardag. Utifrån mottot ”lev som du lär” och med tron på att alla kan och vill utvecklas i positiv riktning.

Smygeutveckling arbetar utifrån det Coachande förhållningsättet och har bred erfarenhet av pedagogisk behandling, socialfärdighetsträning och individuella lösningar med mera.

Vi praktiserar coaching enligt ICF riktlinjer och arbetar inspirerat i kombinationen KBT, låg effektivt bemötande och utveckling av barn och ungas emotionella intelligens i våra pedagogiska insatser.

Vi erbjuder djur och natur som delar av den miljön som vi verkar i då vi ser ett stort värde för barn och unga att få uppleva och ta del av detta.

Vi har även stor kompetens inom Projektledning, Entreprenörskap och Hållbarhetsarbete därav är vi intresserade av att samverka med kommuner som arbetar i linje med vår vision om att ge fler barn och unga bättre förutsättningar.

Detta gör att vi kan anpassa vårt arbetet både utifrån en bred kompetens och spetskompetens och utifrån olika psykologiska, sociala och pedagogiska perspektiv. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt recept i vårt arbete med många gånger mycket komplexa och utmanande ärenden.

 

Hur kan vi hjälpa er

Smygeutveckling kan ge insatser i olika former från mer avgränsat stöd till komplexa helhetslösningar i mer krävande ärenden. Vi har god erfarenhet av arbete med insatser inom psykosociala-, pedagogiska-och neuropsykiatriska utmaningar. Vi arbetar även med insatser inom arbetsmarknad, rehab och validering för unga och unga vuxna.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett bättre liv för barn och unga, en god utveckling i samhället och ett ansvarstagande förvaltande av samhällets resurser.

”Jag lever för att skapa bättre förutsättningar för de unga i vårt samhälle”

Susana Bernardini Grundare

Susana är pedagog och coach med snart 30 års erfarenhet inom utbildning och utveckling.

Hon har arbetat på särskolor, grundskolor och pedagogiska verksamheter för unga och har en bred erfarenhet och insikt. Hon har arbetat individuellt och med grupprocesser. Jobben har varit inom kommuner, statligt och även i den ideella sektorn. Pedagogik och det coachande förhållningsättet har alltid varit passionen och hon ser utveckling och potential i varje människa hon möter. Hon har ett sätt att möta barn och unga precis vart de är och är en god inspiratör med en stor verktygslåda för utvecklingsarbete.

”För mig är ekosystemet, klimatet och miljöfrågorna viktiga”.

Madeleine Funck Nielsen Odlingsansvarig

Utbildad hortonom med vikt på naturens inverkan på människan, skolträdgårdsodling samt botanik.  Har arbetat på utomhusförskola under flera år i DK. 


Ansvarig för pedagogisk matlagning och flera odlingsprojekt med barn f 3-12 år. 

Älskar att använda vilda växter i matlagning.

 

 

 

 

“Älskar att se barn och unga utvecklas och våga tro på sig själv”

Jacklin Said Verksamhetsutvecklare och ungdomsbehandlare