Vår historia

Vår berättelse

Välkommen till Smygeutveckling – en plats för barn och unga att växa och utvecklas genom samspel med djur och natur.

Vi gör mer än att brinna – vi gör skillnad. Med passion och professionalism stödjer vi barn och unga på deras resa mot välbefinnande och utveckling genom samvaro med djur, natur och självreflektion.

Smygeutveckling fokuserar på barns och ungas utveckling genom olika tjänster och stöd. Vi erbjuder stöd till barn och unga, familjebehandling och skräddarsydda insatser för utbildning, arbetsmarknad och socialtjänst. Tillsammans med kommuner och myndigheter skapar vi anpassade insatser. Vi arbetar med teman som självkännedom, naturlära och djurhållning.

Vår Vision och Mål:
Vi strävar efter att hjälpa barn och ungdomar att bygga en stark grund för att utvecklas till trygga vuxna. Vi tror att ökad självkännedom leder till ett hälsosammare och gladare liv.

Upplevelsecenter:
Vår verksamhet är baserad i Smygehamn i Sverige, där barn och unga kan växa genom samspel med djur och natur. Vi har även en lokal i centrala Trelleborg där vi tar emot grupper och enskilda.

Vad vi gör? 
Vi hjälper barn och unga att utvecklas genom samvaro med djur och natur, samtal, olika aktiviteter och självreflektion. Vi anpassar våra metoder efter individens behov för att skapa en trygg och stödjande miljö för deras utveckling.
.

Skräddarsydda Insatser

Vi erbjuder skräddarsydda insatser och tjänster för både privatpersoner, kommuner och företag. Oavsett om det gäller personlig utveckling, sociala insatser eller utbildningar, så anpassar vi vårt stöd efter era specifika behov och mål.

Professionell Expertis

Med vår breda erfarenhet och expertis står vi redo att stödja er genom olika utmaningar och uppdrag. Vi har verktygen och kunskapen för att leverera högkvalitativa tjänster som ger positiva resultat.

Samverkan och Samarbete

Vi värdesätter samverkan och samarbete med både kommuner och företag för att skapa meningsfulla och effektiva lösningar. Tillsammans kan vi uppnå större framgång och göra en positiv skillnad för barn, unga och samhället i stort.

Trygghet och Tillit

Hos oss skapar vi en trygg och tillitsfull miljö där alla kan känna sig välkomna och respekterade. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer baserade på öppenhet, tillit och samarbete.

Resultatorienterat Arbetssätt

Med ett fokus på att leverera konkreta och hållbara resultat, arbetar vi målinriktat för att uppfylla era behov och mål. Vi är dedikerade till att bidra till positiv förändring och utveckling, oavsett om det gäller individuell tillväxt eller samhällsinsatser.

Boy Running during Sunset

Vi tar ett helhetsgrepp och anpassar vårt arbete baserat på varje enskild individs unika behov.

Från en inre drivkraft att göra skillnad för barn och ungdomar har Smygeutveckling vuxit fram till vad det är idag.

Vi har arbetat med många komplexa och utmanande fall samt med inspirerande och positiva arbeten för friska, glada och glädjefyllda barn.

Våra kärnvärden

Våra värderingar speglar vad vi tror på och hur vi arbetar för att främja välbefinnandet hos barn och ungdomar.

Flexibilitet

Vi anpassar vårt arbete efter varje individs unika situation för att uppnå optimala resultat.

Närhet

Genom starka och nära relationer skapar vi en tryggare miljö för barn och ungdomar att utvecklas i.

Innovation

Vi strävar ständigt efter att hitta nya och effektiva metoder för att stödja barn och ungdomar på deras resa mot vuxenlivet.

Rulla till toppen