Kommuner & Företag

Skräddarsydda tjänster

Kommuner & Företag


Genom våra skräddarsydda tjänster strävar vi efter att stödja kommuner och företag i att skapa en inkluderande och stödjande miljö för ungas tillväxt och framgång. Vi ser fram emot att samarbeta med er för att skapa positiva och varaktiga förändringar för unga i samhället.

Våra tjänster

Social Entreprenörskap och Delaktighet

Våra utbildningsprogram inom socialt entreprenörskap vägleder unga i att utveckla idéer och initiativ för att lösa samhällsutmaningar. Genom att fokusera på entreprenöriella färdigheter och delaktighet hjälper vi unga att vara aktiva och engagerade medborgare som bidrar till en positiv samhällsförändring.

Motivation och Personlig Utveckling

Inspirerande workshops och seminarier är utformade för att guida unga mellan 16-25 år att upptäcka sin inre motivation och självkännedom för att nå sina mål. Genom att utforska personlig utveckling och självkännedom stärker vi unga i att ta kontroll över sina liv och skapa meningsfulla framsteg.

Social Konsekvensanalys med Ungdomsperspektiv:

Vi erbjuder en djupgående analys av företagets eller kommunens nuvarande hållbarhetsarbete med tonvikt på hur det påverkar unga människor. Genom att integrera ungas perspektiv ger vi insikter och rekommendationer för att förbättra och utveckla det sociala hållbarhetsarbetet på ett meningsfullt sätt

Rulla till toppen