identitetsarbete

ID-koll identitetsarbete

Vem är jag?

fr 13- 15 år

En kurs i grupp för dig som vill bli mer medveten om vem du är, dina känslor och egenskaper. Vi erbjuder dig att vara ett stöd i din identitetsprocess utifrån dina behov.

I våra kurser ingår 5 fysiska träffar samt bjuder vi på fika.

fr 15-18 år

En kurs i grupp för dig som vill bli mer medveten om vem du är, dina
känslor och egenskaper. Vi erbjuder dig att vara ett stöd i din
identitetsprocess utifrån dina behov

I våra kurser ingår 5 träffar på Zoom där vi jobbar i grupp och individuellt.