Öka EQ

barn och unga i grundskola

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

 Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Daniel Goleman (Doktor i psykologi och vetenskaplig journalist på New York Times) har i boken Känslans intelligens speciellt uppmärksammat hur problem i barnets emotionella utveckling uppstår tidigt och där barnet behöver få stöd innan han eller hon hamnar utanför kamratgruppen.  

 ”…de barn som lekkamraterna undviker i allmänhet saknar de färdigheter som behövs för att få kontakt med andra, särskilt kunskap om de outtalade regler som styr mänsklig samvaro… Barn som inte kan avläsa eller uttrycka känslor känner sig ständigt frustrerade. 

De förstår i grund och botten inte vad som försiggår omkring dem.”

Detta är något som vi idag ser tydliga tecken på är en vardag för många barn och ungdomar. 

Vi på Smygeutveckling är övertygade om att man kan träna och utveckla sina sociala och emotionella färdigheter. Vi erbjuder olika program inom EQ för elever i åk 4-6 samt åk 7-9 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra program. 

Vi kan även erbjuda handledning individuellt eller i grupp för elever gällande

  • skolarbete

  • individuella behov av stöd  

  • Relationsskapande arbete med vuxna

  • kartlägga och förankra individuell skolgång

Lämna information kring din bokning här.