camp aventura

CAMP AVENTURA

Tvådagars läger

Ett riktigt utomhus dagläger med utmaningar och äventyr i naturen i Smygehamn och dess fantastiska miljö.
Perfekt när mamma & pappa arbetar eller har andra “måste göromål” där hemma.

Vi har skapat ett program som utgår från ditt barns/ungdoms behov och vi arbetar mycket i olika grupper.
Alla deltar i våra ”stationer” som är skräddarsydda efter våra olika teman som är självkännedom- natur och djur.

Vi jobbar aktivt med gruppdynamiken och ser till varje barns/ungdoms individuella process.

Exempel på innehåll

  •     Självkänsla & Självförtroende – Vad är skillnaden.
  •     Vad finns det för känslor
  •     Vilka förmågor är dina starkaste
  •     Hantera med och motgångar
  •     Teambuildning
  •     Äventyr- vi upptäcker djur, natur och växtriket

Sommar 2022

Information kommer inom kort