Skola utbildning

Skola utbildning

 

Vi erbjuder

Den emotionella intelligensen EQ,                                          Vi utför en individuell kartläggning av elevens sociala förmågor och behov av kravanpassningar. C 2-4 veckors arbete.

Hur möter du eleven där hen befinner sig?
Kravanpassningar inom Lgr22. Utifrån kartläggningen och erfarenheter tittar vi närmre på vilka krav som eleven behöver stöd i att möta samt ser vi även på olika lärmiljöers
inverkan. Vi tar fram en rapport med olika verktyg och metoder anpassade för
eleven/gruppen.

Vid din sida                                                                            Anpassat stöd till elever med behov-Vid behov kan vi ta oss an elever som inte klarar av att vara kvar i den skolform som hen befinner sig igenom att erbjuda alternativ skolgång hos oss. Vi kan även gå in och agera stöd på den skola som eleven får undervisning,

Vi tar oss an de elever som kallas ”hemmasittare”.

Mitt ledarskap kompetensutveckling – pedagoger/lärare

Högsta bästa handledning för personal  grupp och individuellt Öka EQ och motivation

Utbildningsprogram åk 6-9 med fokus på självkännedom och motivation.