EQ SAMTAL

EQ samtal för barn och unga online

Har ditt barn behov av att utveckla sina egenskaper när det gäller 

  • Att uppfatta, ta till sig känslor
  • Att använda känslor
  • Att förstå känslor
  • Hantera sina egna och andras känslor

Du kan  utveckla din självtillit, inlärningskapacitet och sociala begåvning.
Forskning visar dessutom att en hög EQ gör barnet fysiskt friskare.

EQ är synonymt med social kompetens och känslomässig intelligens och har blivit ett allt mer populärt och etablerat begrepp.
Det var de amerikanska psykologerna Peter Salovey och John Mayer som myntade begreppet 1990 i sin bok Emotional intelligence.

Professor Peter Salovey delar upp bedömning av emotionell intelligens i fyra delar:

Dr Daniel Goleman vidareutvecklade begreppet och beskriver EQ som egenskaper i :

  • social skicklighet
  • självkontroll
  • entusiasm
  • tålamod
  • medkänsla 
  • förmåga till självmotivation

Egenskaperna är inte biologiska utan som kan läras in om det sker i tid.
Han föreslår ett schemalagt ämne där barnen får lära sig att låta intellekt och känslor samverka.

Vi hjälper ditt barn att utveckla dessa färdigheter.

Du kan boka in online-samtal via zoom eller fysiska möten  i vår unika miljö.

Vi jobbar individuellt och i grupp. 

Pris fr 400 kr

Lämna information kring din bokning här.