identitetsarbete ONLINE

ID-koll identitetsarbete för unga ONLINE KURS

fr 15-18 år

En kurs i grupp för dig som vill bli mer medveten om vem du är, dina
känslor och egenskaper. Vi erbjuder dig att vara ett stöd i din
identitetsprocess utifrån dina behov

I våra kurser ingår 5 träffar på Zoom där vi jobbar i grupp och individuellt.
Start torsdag den 14 okt fram till 18 nov (paus v 44)

  • Pris 600kr/ ungdom