arbetsmarknad

arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprogram/insats – unga/unga vuxna
KAA- motivationsarbetet och jobborienterings program
Socialt entreprenörskap för unga feriearbetande
Filmen
Vi kan göra mycket mer så tveka inte att kontakta oss så tar vi ett möte.